Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh

12/10/2018 Đã xem: 1166

I. LÃNH ĐẠO BAN

Trưởng ban

Đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Phó Trưởng ban Thường trực

Đồng chí: Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Phó Trưởng ban

 Đồng chí: Lê Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

 

Phó Trưởng ban

Đồng chí: Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

II. VĂN PHÒNG BAN

Chánh Văn phòng

Đồng chí Phạm Đức Tuân

 

Phó Chánh Văn phòng

Đồng chí Phạm Thị Phượng