Thông tin liên hệ

12/10/2018 Đã xem: 824

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ: Số 40 đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 0229 3875 921, Fax: 0229 3899 984

Email: banatgtninhbinh@gmail.com