Quảng Nam: Triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2017

Thứ hai, 10/09/2018 Đã xem: 338 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết".
 

Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành phát luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng, trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Thanh, Thiếu niên; tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiệm trọng liên quan đến đường sắt, đường thủy nội địa, xe ô tô kinh doanh vận tải.

Theo kế hoạch, năm 2017, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện tốt các quy định về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hoạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát; tăng cường hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng trong đô thị và vận tải kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa; vi phạm qui định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật về trật tự, an toàn giao thông tới mọi đối tượng.
 

 

Ý kiến bạn đọc