Mô hình “Cựu chiến bình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” tại cổng trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh

Thứ tư, 28/12/2022 Đã xem: 190 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

            Ngày 28/12/2022 tại trường Tiểu học và Trung học xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai mô hình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại cổng trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh”.

            Tới dự có các đồng chí đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Khánh, Hội Cựu chiến binh xã Khánh Hải và các các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã Khánh Hải; Ban giám hiệu trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh.

 

                      

(Toàn cảnh buổi lễ ra mắt mô hình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” tại trường

Tiểu học xã Khánh Hải)

            Xây dựng mô hình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thông khi tham gia giao thông cho học sinh và phụ huynh khi đưa, đón con tại các trường học. Đồng thời góp phần làm giảm ùn tắc giao thông tại các cổng trường học, giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ đối với phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông.

            Tại cổng trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Khánh Hải, Hội Cựu chiến binh xã Khánh Hải (tổ chức 02 tổ với 06 đồng chí tham gia) đã phối hợp với Ban giám hiệu trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Khánh Hải, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự, Đoàn thanh niên, Hội Phụ huynh học sinh xã tiến hành kẻ các vạch giới hạn quy định vị trí và hướng dẫn cho phụ huynh khi tham gia đưa, đón học sinh và tại cổng trường. Sau lễ ra mắt mô hình, Hội Cựu chiến binh xã phân công hội viên cựu chiến binh phối kết hợp các lực lượng liên quan duy trì thực hiện mô hình.

            Chương trình phối hợp thực hiện "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông" đã được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp và cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiến tới xây dựng văn hóa giao thông không chỉ trong cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh mà còn góp phần xây dựng phòng trào “Toàn dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông”, thiết lập kỷ cương an toàn giao thông gắn với xây dựng mô hình nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

                         

(Hội viên cựu chiến binh tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học xã Khánh Hải,

huyện Yên Khánh)

            Ngay sau buổi lễ triển khai mô hình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, đông đảo học sinh và phụ huynh đã hưởng ứng tham gia, từng bước xây dựng ý thức tự giác và văn hóa giao thông cho phụ huynh, học sinh.

VP Ban An toàn giao thông tỉnh

Ý kiến bạn đọc