Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025

Thứ hai, 13/03/2023 Đã xem: 966 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 1 điểm ( 1 đánh giá )

          Thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 492/KH-CAT&SGĐT ngày 13/3/2023 về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

          Kế hoạch đề ra mục đích yêu cầu như sau: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành trong trao đổi thông tin, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, góp phần phòng ngừa, hạn chế, làm giảm hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên.

          Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh sinh viên phù hợp với từng cấp học, bậc học; triển khai nhân rộng Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, phấn đấu đến năm 2025, 100% các đơn vị, địa phương hoàn thành xây dựng Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các cơ sở giáo dục trên địa toàn tỉnh.

          Việc thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho học sinh sinh viên phải có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, đa dạng theo chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện.

          Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025, liên ngành Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tập trung trọng tâm vào 6 nội dung công tác:

          1. Chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong học sinh, học viên; phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo đến 100% cán bộ, giáo viên hai ngành và học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

          2. Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, các quy tắc giao thông, quy định về mức xử phạt vi phạm với các hình thức, nội dung sáng tạo, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên, như: tổ chức nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề lồng ghép vào các buổi chiếu phim, xem bảng ảnh trong các buổi học ngoại khóa, giờ sinh hoạt, chào cờ, tuyên truyền lưu động tại khu vực cổng trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng,…

          3. Phối hợp hướng dẫn, huấn luyện cho học sinh, học viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, như: đi bộ, sang đường; điều khiển xe mô tô, xe máy điện, xe đạp; người ngồi trên ô tô đi học, tham quan, dã ngoại an toàn và thoát hiểm khi gặp các tình huống giao thông nguy hiểm mà không có người trợ giúp; đi qua đường sắt; đi phà, đi thuyền, phòng chống đuối nước… Hình thành thói quan tham gia giao thông an toàn, có văn hóa, đúng pháp luật cho học sinh các cấp. Phối hợp rà soát, lập danh sách các học sinh, học viên sử dụng xe mô tô,xe đạp điện, xe máy điện để theo dõi, quản lý; tổ chức cho 100% học sinh, học viên trong các trường học trên địa bàn tỉnh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

          4. Chỉ đạo các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông” và tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên toàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100% mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp học. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp, lồng ghép vào một số môn học và hoạt động giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông; tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế.

          5. Phối hợp tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực cổng trường, tập trung vào các giờ cao điểm, dịp khai giảng năm học mới, các kỳ thi… tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực gần trường học không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử, karaoke, bán hàng, trông giữ xe… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng khu vực xung quanh trường học.

          6. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý học sinh, học viên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng nhất là hành vi điều khiển phương tiện không có Giấy pháp lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… Thông báo cho trường học để phối hợp quản lý, giáo dục và đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, đạo đức của học sinh, học viên qua đó nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung./.

VP Ban An toàn giao thông tỉnh

Ý kiến bạn đọc