Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 11/06/2024 Đã xem: 19 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

      Triển khai Công văn số 6022/BGTVT-VT ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường thực hiên các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh; để tăng cường hơn nữa công tác quản lý sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh trong các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 601/UBND-VP4 ngày 11 tháng 6 năm 2024 yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp, cụ thể:

      Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2023; các nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2024; đảm bảo tuyệt đối trong quá trình đưa, đón học sinh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyệt đối không xảy ra tình trạng sử dụng xe không đảm bảo chất lượng, lái xe đưa đón học sinh, bỏ sót, bỏ quên học sinh trên xe ô tô.

      Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông; đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

      Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 10/2020-NĐ-CP của Chính phủ, điểm b khoản 6 Điều 4 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách trên xe).

      Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng ngành giao thông vận tải và cơ quan chức năng các địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh có hoạt động sử dụng xe  ô tô đưa đón học sinh. Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) trên địa bàn tỉnh có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, kiểm tra số lượng của học sinh khi lên xe và rời xe; phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô; trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô.

      Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu phương án giải quyết, kịp thời phản ánh về cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định./.

                                                                                                          Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình

                                                                                                                                         Lê Chính

Ý kiến bạn đọc