Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch phát triển vận tải theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ ba, 28/05/2024 Đã xem: 18 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Thực hiện Kế hoạch số 10336/KH-BGTVT ngày 15/9/2023 của Bộ Giao thông vận tải, để thúc đẩy phát triển vận tải tỉnh Ninh Bình theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời gắn kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng và các vùng lân cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-SGTVT ngày 28 tháng 05 năm 2024 triển khai thực hiện với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 10336/KH-BGTVT ngày 15/9/2023 của Bộ Giao thông vận tải v việc phát triển vận tải theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số14415/KH-BGTVT ngày 15/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải về phát triển vận tải theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải, đảm bảo trật tự, kỷ cương; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các đơn vị vận tải, có tính cạnh tranh cao, bình đẳng nhằm thúc đẩy vận tải phát triển. Phát huy tối đa lợi thế của từng phương thức vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh, của vùng và hội nhập quốc tế. Từng bước cơ cấu thị phần vận tải, ưu tiên phát triển thị phần các phương thức vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Tiếp tục phát triển mạnh, đồng bộ hệ thống logistics gắn với các trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại liên vùng. Đổi mới công nghệ xếp dỡ tại các đầu mối vận tải, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phát triển đồng bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải, vận tải đa phương thức, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics. Khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư phương tiện chở công-ten-nơ trên đường sắt, đường thuỷ nội địa; nâng cao năng lực xếp dỡ công-ten-nơ tại các đầu mối tập kết hàng hoá; đổi mới, hiện đại hóa các phương tiện vận tải, thiết bị xếp dỡ và nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo tiện nghi, an toàn và bảo vệ môi trường; kiểm soát chất lượng phương tiện và nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; khuyến khích sử dụng phương tiện và nhiên liệu sạch. Bố trí nguồn lực đầu tư mới và nâng cấp mở rộng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch để nâng cao năng lực vận tải của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối vận tải với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước.

     Sở Giao thông vận tải Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Hồng trong triển khai thực hiện nhằm phát triển vận tải chung cho vùng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải, đặc biệt là công nghệ thông tin và các xu hướng công nghệ mới trong vận tải và logistics như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật... để có những bước phát triển đột phá cả trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động của thị trường vận tải, nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 của Ngành giao thông vận tải; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe, tuyên truyền, phổ biến nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành luật, xử lý nghiêm các vi phạm luật giao thông. Thúc đẩy kết nối hoạt động vận tải các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng nhằm tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành phố trong vùng; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  Các đơn vị vận tải thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; chủ động nghiên cứu thị trường để đầu tư đổi mới, nâng cấp phương tiện. Phát triển hợp lý về số lượng và chủng loại phương tiện vận tải theo hướng hiện đại, tiện nghi, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh vận tải. Đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo lộ trình nêu tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

     Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh đến các đơn vị vận tải, bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết để thực hiện. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ đơn vị vận tải nhằm phát triển vận tải. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bảo đảm đúng quy định.

     Phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics.  Ưu tiên phát triển vận tải đa phương thức trên các hành lang vận tải chính, nhằm tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển, giảm chi phí logistics đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.  Đẩy mạnh phát triển hệ thống cảng cạn theo quy hoạch được duyệt và các cảng được điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng làm đầu mối kết nối các phương thức vận tải kết hợp cung cấp các dịch vụ logistics. Tăng cường kết nối dịch vụ vận tải giữa các phương thức thông qua việc kết nối hoạt động của các doanh nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp vận tải có quy mô lớn, có khả năng thực hiện các chuỗi vận tải nội địa - quốc tế với giá thành hợp lý, chất lượng cao. Tăng cường kết nối dịch vụ vận tải đường sắt, đường thủy nội địa với các phương thức vận tải khác bằng các hình thức xã hội hóa đầu tư hệ thống kho bãi, thiết bị xếp dỡ, đường giao thông kết nối tại các ga, cảng đầu mối. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch vận tải, logistics để tạo điều kiện kết nối giữa đơn vị vận tải và chủ hàng, tăng tính minh bạch của thị trường vận tải, nâng cao hiệu quả khai thác. Khuyến khích các doanh nghiệp vận tải và chủ hàng sử dụng sàn giao dịch vận tải. Chú trọng đầu tư phương tiện chở công-ten-nơ trên đường thủy nội địa, nâng cao năng lực xếp dỡ công-ten-nơtại các đầu mối tập kết hàng hóa, đặc biệt là các khu vực trọng điểm sản xuất nông, lâm, thủy sản. Thúc đẩy chuyển đổi phương thức vận tải hàng hóa từ đường bộ sang đường sắt, đường thủy; giảm hệ số chạy rỗng của phương tiện, giảm ùn tắc hàng hóa trong hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng dịch vụ logistics.

     Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 trong tất cả các lĩnh vực hoạt động giao thông vận tải: công tác quản lý nhà nước, quản lý điều hành, khai thác vận tải, liên kết các phương thức vận tải, quản lý vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics. Ưu tiên triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực khai thác hạ tầng, phương tiện và cải cách thủ tục hành chính.  Khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động vận tải của các phương thức, thống kê số liệu vận tải, các phần mềm quản lý hoạt động vận tải, quản lý phương tiện vận tải, quản lý hoạt động của các sàn giao dịch vận tải.  Ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý vận tải đường bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác bến xe khách, trạm dừng nghỉ, kiểm soát tải trọng xe, hệ thống giao thông thông minh, triển khai đồng bộ thiết bị giám sát hành trình, camerra lắp đặt trên xe ô tô.  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu (số hoá) về hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông và các phần mềm khác phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh, điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông.

     Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của hiệp hội vận tải ô tô. Huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình hạ tầng thiết yếu; tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tạo động lực thu hút doanh nghiệp vận tải.  Hỗ trợ, kiến tạo cho việc hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp vận tải để cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức và các dịch vụ logistics liên hoàn và hình thành những doanh nghiệp lớn về logistics, tạo định hướng và động lực phát triển thị trường. Nâng cao số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đạt chất lượng dịch vụ cao hơn.  Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch vận tải; Khuyến khích doanh nghiệp vận tải ứng dụng công nghệ để quản lý giám sát phương tiện và tích cực tham gia sàn giao dịch vận tải hàng hóa đường bộ nhằm tối ưu hóa tuyến đường vận tải, giảm thiểu tình trạng xe chạy rỗng, tiết kiệm chi phí. Áp dụng các biện pháp nhằm ổn định thị trường vận tải hàng hóa đường bộ, tạo sự cạnh tranh lành mạnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát tải trọng xe nhằm giảm thiểu tình trạng chở quá tải; Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa để thu hút doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phương tiện phát triển vận tải; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư nâng cấp, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị bốc xếp tại các cảng thủy nội địa, đặc biệt là bốc xếp công-ten-nơ, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động khai thác;  Phối hợp, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Ninh Bình để phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thúc đẩy các hoạt động liên kết doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài; phát huy tối đa nguồn lực, kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics, tăng cường liên kết phát triển vận tải đa phương thức và chuỗi dịch vụ logistics nội địa và quốc tế.

     Nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về vận tải.  Chú trọng phát triển nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành về lĩnh vực vận tải, đặc biệt là các chương trình tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách điều hành vận tải trong đơn vị kinh doanh vận tải.  Phối hợp tổ chức, giám sát các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận tải để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

     Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động vận tải của tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông..., Xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng xe, việc quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe, việc cấp và sử dụng phù hiệu, kê khai, niêm yết giá cước của các đơn vị vận tải...  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp vận tải, người dân; đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với những trường hợp thực hiện không nghiêm túc quy định về tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị./.

                                                                                                       Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình

                                                                                                                                    Phạm Phượng

Ý kiến bạn đọc