Hải Dương: Tuyên truyền văn hóa giao thông tới học sinh

Thứ ba, 11/09/2018 Đã xem: 360 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, Ban ATGT tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và đào tạo chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến nội dung tiêu chí văn hóa giao thông tới tất cả học sinh.

 

Trong tháng 3/2017 hoàn thành tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm giao thông. Tỉnh đoàn chỉ đạo và triển khai nội dung tiêu chí văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên tới tất cả các cấp bộ đoàn.

Đến hết tháng 3/2017 tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền tiêu chí văn hóa giao thông; đưa nội dung này vào đánh giá, bình xét, thi đua khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức đoàn và đoàn viên năm 2017. Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung này ít nhất 4 lần/tháng...

 

Nguồn: Báo Hải Dương

 

 

Ý kiến bạn đọc