Kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua BĐTTATGT giai đoạn 2016-2020; Năm an toàn giao thông 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025

Tải về