Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy đối với các phương tiện thủy thô sơ tại các bến hành khách, bến khách ngang sông.

Tải về

Văn bản khác