Ban hành quy chuẩn quốc gia về thiết bị phòng vêh đường ngang cảnh báo tự động

Số / Ký hiệu 24/2019/TT-BGTVT
Trích yếu Ban hành quy chuẩn quốc gia về thiết bị phòng vêh đường ngang cảnh báo tự động
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực Giao thông
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 2019-07-05
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Toàn văn nội dung

Văn bản khác