Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển

Số / Ký hiệu QCVN 23:2016/BGTVT
Trích yếu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực Giao thông
Loại văn bản Quy chuẩn
Ngày ban hành 2017-03-14
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Toàn văn nội dung

Văn bản khác