Tiêu chuẩn quốc gia về đường sắt đô thị - hệ thống hãm- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Số / Ký hiệu TCVN 11805:2017
Trích yếu Tiêu chuẩn quốc gia về đường sắt đô thị - hệ thống hãm- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực Giao thông
Loại văn bản Tiêu chuẩn
Ngày ban hành 2017-06-15
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Toàn văn nội dung

Văn bản khác