Tiêu chuẩn quốc gia về đường sắt đô thị khổ đường 1000mm - yêu cầu thiết kế tuyến

Số / Ký hiệu TCVN 11793:2017
Trích yếu Tiêu chuẩn quốc gia về đường sắt đô thị khổ đường 1000mm - yêu cầu thiết kế tuyến
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực Giao thông
Loại văn bản Tiêu chuẩn
Ngày ban hành 2017-06-13
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Toàn văn nội dung

Văn bản khác