Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Số / Ký hiệu 56/2019/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành Trung ương
Lĩnh vực Giao thông
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 2019-06-24
Ngày hiệu lực 2019-06-24
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Toàn văn nội dung

Văn bản khác