Tiêu chuẩn quốc gia về cấp đường sắt quốc gia

Số / Ký hiệu TCVN 8893:2020
Trích yếu Tiêu chuẩn quốc gia về cấp đường sắt quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực Giao thông
Loại văn bản Tiêu chuẩn
Ngày ban hành 2020-06-18
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Toàn văn nội dung

Văn bản khác