Tiêu chuẩn quốc gia về ứng dụng đường sắt - độ thaoỉ mái của hành khách - đo lường và đánh giá

Số / Ký hiệu TCVN 11806:2017
Trích yếu Tiêu chuẩn quốc gia về ứng dụng đường sắt - độ thaoỉ mái của hành khách - đo lường và đánh giá
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực Giao thông
Loại văn bản Tiêu chuẩn
Ngày ban hành 2017-06-08
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Toàn văn nội dung

Văn bản khác