Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Ban An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2023.

Thứ ba, 27/06/2023 Đã xem: 321 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

     Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công tác chuyên môn, trong thời gian từ ngày 22 - 23/6/2023, tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã tổ chức tập Hội nghị huấn nâng cao năng lực cho đại biểu cán bộ lãnh đạo và thành viên Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố năm 2023.

     Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện Cục Cảnh sát giao thông; đại diện Báo Giao thông; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan truyền thông của trung ương và địa phương.

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phổ biến, quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông như Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới…

      Hội nghị đã tổ chức nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Đại diện Cục Cảnh sát giao thông trao đổi về nội dung kinh nghiệm tham mưu, xây dựng, triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông hoặc gây hậu quả lớn (tốc độ, ma túy, rượu bia, mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe…); đại diện Báo Giao thông trao đổi về nội dung tuyên truyền trên nền tảng kỹ thuật số; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao đổi về nội dung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của cán bộ, nhân dân.

     Hội nghị cũng đã tổ chức chương trình trao đổi, thảo luận với Ban An toàn giao thông các địa phương về các nội dung: Kinh nghiệm trong công tác tham mưu tổ chức triển khai xây dựng tỉnh an toàn giao thông của tỉnh Bắc Ninh; kỹ năng nghiệp vụ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông của tỉnh Nghệ An; kinh nghiệm tổ chức an toàn giao thông ở khu vực cổng trường của thành phố Hà Nội; kinh nghiệm xây dựng và duy trì các mô hình về văn hóa giao thông của thành phố Cần Thơ.

     Sau chương trình hội nghị, các đại biểu cũng đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế về hoạt động giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương tỉnh Nghệ An theo kế hoạch. Chương trình hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Ban An toàn giao thông cấp tỉnh năm 2023 đã được tổ chức đúng theo kế hoạch và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra./.

Ý kiến bạn đọc