Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024

Thứ năm, 25/01/2024 Đã xem: 19 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Trên cơ sở Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 78/UBND-VP4 ngày 24 tháng 01 năm 2024 chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 như sau:

     Các sở. ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 05/12/2023; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1235/UBND-VP4 ngày 08/12/2023 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.  Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật và tham gia giao thông;  đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả. Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động, chiến sỹ công tác trong lực lượng vũ trang đang công tác tại đơn vị, địa phương mình gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia; kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

     Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương, đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác, như: tăng cường thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, tài chính phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

     Công an tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các lực lượng, đơn vị chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường đầu tư lắp đặt và kết nối hệ thống camera hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông và bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường xử lý vi phạm thông qua dữ liệu thu được từ thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (xử phạt nguội) thay cho phương thức xử lý trực tiếp để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông và ngăn ngừa tiêu cực trong tuần tra và xử lý vi phạm.

     Sở Y tế nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông.

     Ban An toàn giao thông tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp; trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Nghị quyết số 48/NQ-CP, Nghị quyết số 149/NQ-CP,Chỉ thị số 10/CT-TTg, Chỉ thị số 31/CT-TTg; tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu qu của Ban An toàn giao thông tỉnh đáp ứng yêu cu trong tình hình mới. Trong quá trình tổng hợp, báo cáo tình hình TTATGT, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo trung thực, đúng, đủ số liệu tai nạn giao thông, phản ánh đúng tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tuyệt đối không vì thành tích, thi đua mà giấu số liệu, giấu vụ việc; những đơn vị, địa phương không báo cáo trung thực sẽ phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngbám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông, linh hoạt trong phương thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên hạ tầng số; ứng dụng các giải pháp công nghệ mới có tính tương tác cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác truyền thông về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền tảng kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông./.

                                                                                                        Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Ninh Bình

                                                                                                                                     Phạm Phượng

Ý kiến bạn đọc