Triển khai Kế hoạch kiểm tra xét nghiệm ma túy đối với người lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ ba, 22/08/2023 Đã xem: 78 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

      Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác chuyên trách chỉ đạo công tác khám sức khỏe đối với người lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Tổ công tác chuyên trách chỉ đạo công tác khám sức khỏe đối với người lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch (Văn bản số 10/KH-TCT ngày 08/8/2023) về việc kiểm tra xét nghiệm ma túy đối với người lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Nội dung Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

      Kế hoạch đề ra mục đích, yêu cầu với 4 nội dung: (1) Thông qua triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện và loại bỏ các lái xe không đủ sức khỏe (nghiện ma túy) góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải  (2) Nâng cao nhận thức của các đơn vị vận tải về công tác quản lý và tuyển dụng lái xe tham gia hoạt động kinh doanh vận tải (3) Yêu cầu công tác xét nghiệm ma túy với người lái xe phải được tiến hành triệt để, hiệu quả. Hạn chế đến mức thấp nhất việc để lọt, để xót các đối tượng nghiện ma túy (4) Công tác phối hợp xét nghiệm ma túy phải đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục. Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra.

      Theo Kế hoạch, việc tổ chức kiểm tra xét nghiệm ma túy đối với người lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/10/2001. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2022 quy định, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Công tác kiểm tra được tiến hành theo phương pháp là mở đợt cao điểm tiến hành kiểm tra xét nghiệm ma túy đột xuất bằng phương pháp dùng que thử test nhanh nước tiểu; thời gian thực hiện trong tháng 8/2023; địa điểm kiểm tra được xác định tại đơn vị kinh doanh vận tải và tại các bến xe khách, đầu mối giao thông, trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh (trừ đường cao tốc).

      Nhằm thực hiện các nội dung đạt hiệu quả, Tổ công tác cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan là Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và Sở Y tế, trong đó ngành Giao thông vận tải là đơn vị thường trực có nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ đợt kiểm tra theo yêu cầu./.

                                                                                                                   Văn phòng Ban an toàn giao thông

                                                                                                                                      Chính Lê             

Ý kiến bạn đọc