Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề "Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông"

Thứ ba, 29/08/2023 Đã xem: 5 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023, trong các ngày 25 và 29/08/2023, tại xã Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh), phường Bắc Sơn và phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông”.

     Tham dự chương trình có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương có liên quan của huyện Yên Khánh, thành phố Tam Điệp và các cơ quan truyền thông.

     Diễn đàn “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông nhằm góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh. Tại diễn đàn, các hội viên được tham gia thảo luận về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong trong gia đình đối với việc tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến từng thành viên trong gia đình như thế nào; cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền cũng như đảm bảo an toàn giao thông, cũng tại chương trình những nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông đã trực tiếp chia sẻ những tình huống đã trải qua và hậu quả để lại cho gia đình, kinh nghiệm trong quá trình tham gia giao thông đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người. Bên cạnh đó, các đại biểu và hội viên đã được cơ quan Công an địa phương thông tin các nội dung quan trọng về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, các yếu tố nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông, những khuyến cáo an toàn cho người tham gia giao thông cũng như trách nhiệm của chính quyền, cộng đồng trong tuyên truyền, xây dựng môi trường văn minh, hành vi văn hóa khi tham gia giao thông...Tại diễn đàn, các bài hát, tiểu phẩm về an toàn giao thông cũng được các hội viên hội phụ nữ trình bày với mục đích truyên truyền hưởng ứng “Tháng an toàn giao” thông tới cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

     Hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được tổ chức hàng năm nhằm bồi dưỡng kiến thức cho hội viên về kiến thức, kỹ năng, phương pháp truyền thông về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các nội dung: tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình nghiêm túc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông với thông điệp: “Uống có trách nhiệm”, “Đã uống rượu bia – không lái xe”; xây dựng “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và phong trào thi đua xây dựng người Phụ nữ Ninh Bình thời đại mới./.

                                                                                                          Văn phòng Ban an toàn giao thông

                                                                                                                         Chính Lê

                  

Ý kiến bạn đọc