Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang: Phát động thi đua "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông"

Thứ ba, 11/09/2018 Đã xem: 352 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2017 là xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên với tinh thần "Tính mạng con người là trên hết", huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" năm 2017 với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 - 10% trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2016.
 

Đối tượng khen thưởng gồm tập thể là Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các phòng, ban ngành và đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cá nhân là công an viên cấp xã, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" năm 2017. Chuyên đề thi đua "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" năm 2017 bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Nguồn: Cổng TTĐT Tiền Giang

Ý kiến bạn đọc