Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 15/06/2023 Đã xem: 228 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Thực hiện Công điện số 256/CĐ-UBATGTQG ngày 07/6/2023 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc Gia về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 559/UBND -VP4 ngày 09/6/2023 chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nội dung chỉ đạo cụ thể như sau:

  1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

     Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

  1. Sở Giáo dục và Đào tạo

     Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” thông qua việc tổ chức giao thông ở khu vực cổng trường và tuyến đường thường xuyên đi học của học sinh, trẻ em (từ nhà tới trường và ngược lại) ngay sau khi học sinh kết thúc kỳ nghỉ hè.

  1. UBND các huyện, thành phố

     Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đoàn thể chính trị, xã hội, huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín ở cơ sở tổ chức công tác tuyên truyền, vận động các dòng họ, gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhất là học sinh, sinh viên đang nghỉ hè cùng gia đình tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông; không uống rượu bia khi chưa đủ 18 tuổi, người trưởng thành thực hiện “đã uống rượu, bia - không lái xe”, đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, khi chưa có giấy phép lái xe.

  1. Công an tỉnh

     Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với các trường hợp học sinh điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện, tham gia giao thông.

  1. Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo

     Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp sô 11/CTrPh- BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

     Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về TTATGT, trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm TTATGT của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý giáo dục về ATGT với trẻ em. 

     6. Ban An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với cá đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn  vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định./.

Ý kiến bạn đọc